Vaalikäheyttä

Valmistaudun antamaan ääneni kuntavaaleissa, mutta hiukan on ääni vielä käheä. Kaikissa puolueissa on mokattu ja puhuttu ohi suun, joten täydellistä ehdokasta en odota löytäväni. Asiaperusteet eivät myöskään auta, jos ajoväylien parantamista ajavia ehdokkaita löytyy joka puolueesta.

Entä onko ehdokkaan puoluetaustalla mitään merkitystä? Vilkaisenpa puolueiden sääntöjä, joissa lakisääteisesti kuuluu ilmoittaa puolueen tarkoitus.

Keskustan jäsenet edistävät yhdessä oman asuinalueen, kunnan, kotiseudun, maakunnan, Suomen ja kansainvälistä kehitystä. Vahvistamisen kohteiksi on valittu kansanvalta, paikallinen aloitteellisuus ja yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, hengelliset arvot, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja yhteisvastuu.

Kokoomuksen tarkoituksena on turvata Suomen itsenäisyys, vahvistaa isänmaahan kohdistuvaa kiintymystä ja samalla lisätä kansojen välistä ymmärrystä. Yksilökeskeisyyteen perustuvaa yhteiskunnallista vakaumusta edistetään ja taloudellisen toiminnan tulisi perustua markkinatalouteen.

SDP:n tavoite on ”vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden yhteiskunta, yhteistyön ja rauhan maailma sekä puhdas ja turmeltumaton ympäristö”.

Vihreät edistävät tavoitteitaan heti koko maailman laajuisesti: luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, henkistä kasvua, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.

Perussuomalaiset haluaa koota yhteen kansalaisryhmät, joiden ”etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu”: lapsiperheet, eläkeläiset, työttömät, pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, opiskelijat, maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat. (Ketkä eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin?) Oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen työkavereiksi kelpuutetaan kansaa lähellä oleva sivistyneistö ja vapaat taiteilijat.

Vasemmistoliitto toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta, eli edistetään demokraattista kansalaisuutta, ihmisten tasavertaisuutta ja taloudellisesti turvattua mahdollisuutta kehittää itseään, vaikuttaa ja elää täyttä elämää.

Kristillisdemokraatit haluaa herättää kristillisiä arvoja kunnioittavien kansalaisten valtiollisen ja yhteiskunnallisen vastuuntunnon ja koota heidät poliittiseksi puolueeksi ajamaan isänmaan ja kansan parasta. (Onko siis puolueen yhtenä tarkoituksena jäsenten kerääminen?) Sisäpolitiikalla turvataan kansainvaltaista yhteiskuntajärjestystä ja ulkopolitiikalla Suomen itsenäisyyttä.

Näiden tavoitetiivistelmien perusteella puolueet ovat persoonallisempia kuin olisin median politiikkauutisten perusteella odottanut. Huomaa myös, että toiset puolueet näyttäisivät piittaavan kuntatason asioista toisia enemmän tai vähemmän.